Snel een afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u
ons rechtstreeks bellen :

0471/66 58 62

Of neem direct contact op met één van onze praktijken.

Auteursrechten & disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze internetpagina. Door de internetpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Hallux of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hallux. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Hallux.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van statistieken het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hallux aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.